Apel în consultare publică: 2.1.A - Eficiența Energetică - Clădiri rezidențiale, 29.05.2023

Actiunea 2.1 - Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Operațiunea A: Sprijinirea eficienței energetice în clădiri rezidențiale.

 

ADR Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, relansează în consultare publică Ghidul Solicitantului consolidat conform propunerilor primite în prima etapă de consultare și conform OUG 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, pentru Actiunea 2.1 - Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Operațiunea A: Sprijinirea eficienței energetice în clădiri rezidențiale.

Alocarea apelului de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023 (FEDR+BS) 31.711.767 Euro, din care 26.955.000 Euro FEDR și 4.756.767 Euro contribuția națională.

Având în vedere ca proiectele vizează doar mediul urban, alocarea indicativă pentru județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați și Vrancea este de 6.342.353,40 euro (FEDR+BS), din care 5.391.000 euro FEDR și 951.353,40 euro contribuția națională (pentru județul Tulcea alocarea este inclusă în bugetul alocat ITI Delta Dunării).

Apelul se adresează solicitanţilor eligibili din regiunea de dezvoltare Sud-Est, mai puţin arealul  ITI Delta Dunării. Solicitanți eligibili sunt Unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban, din cadrul regiunii de dezvoltare Sud-Est, definite conform OUG 57/2019, cu modificările şi completările.

În vederea atingerii obiectivului specific al acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale, respectiv:

a) Îmbunătățirea eficienței energetice prin:

  • reabilitarea termică a elementelor de construcție,
  • instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile cu excepția biomasei (ex. panouri solare, pompe de căldură),
  • reabilitarea si/sau modernizarea sistemelor electrice/de iluminat,
  • audit energetic ex-ante/post intervenție.

b) Măsuri auxiliare necesare pentru implementarea investiției de bază privind îmbunătățirea eficienței energetice:

  • măsuri de consolidare/reabilitare a elementelor de constructie;
  • activităţi care contribuie la îmbunătăţirea performanţei energetice (ex. înlocuire/ modernizare lift, realizare lucrări de branşare /rebranşare a blocului/locuinţei la sistemul centralizat de producere şi furnizare a agentului termic etc)
  • orice alte activităţi care contribuie la realizarea obiectivelor proiectului şi/sau care includ lucrări de interventie aferente investiţiei de baza (în sensul funcționalității pentru eficiența energetică, necesităților de a asigura accesibilitatea inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, sănătatea sau siguranța clădirii).

 Ghidul Solicitantului publicat spre consultare publică, prezintă condițiile de accesare  a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție și lista cheltuielilor eligibile și neeligibile:

zipGhid 2.1.A Eficiența Energetică - Clădiri rezidenţiale, 29.05.2023

Perioada de consultare publică este de 15 zile lucratoare de la data publicării pe site-ul ADR SE, din 29.05.2023 și până în data de 21.06.2023 (ora 16.00).

Vă invităm să parcurgeți cu atenție Ghidul Solicitantului și să ne transmiteți observațiile și propunerile dumneavoastră la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .