Noutăți, Anunțuri, Comunicate

Apel lansat: 1.6 - Operațiunea A.1 Creșterea competitivității microîntreprinderilor

Acțiunea 1.6  - Stimularea activităților inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor, Operațiunea A.1 Creșterea competitivității microîntreprinderilor

Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, lansează Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea 1 “O regiune competititivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”, Obiectiv Specific OS1.3. Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive (FEDR), Acțiunea 1.6 Stimularea activităților inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor, Operațiunea A.1 Creșterea competitivității microîntreprinderilor.

Centralizator observații la Ghidul Solicitantului - Acțiunea 1.6 - Operațiunea A.1 - Creșterea competitivității Microîntreprinderilor, 28 martie 2024

A fost publicat Centralizatorul observțtiilor la Ghidul Solicitantului - Acțiunea 1.6 - Operațiunea A.1 - Creșterea competitivității microîntreprinderilor, 28 martie 2024 actualizat la 28 martie 2024

pdfCentralizator observatii GS Actiunea 1.6 - Operatiunea. A.1 Microintreprinderi, 28.03.2024

Contracte semnate

Lista contractelor semnate în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027, situație actualizată la data 28 martie 2024

Newsletter ADR Sud-Est, martie 2024

ADR Sud-Est a publicat Newsletter-ul aferent lunii martie 2024.

Primești cele mai noi informații despre programe și finanțări!

Regiunea Sud-Est se dezvoltă cu noi!

 

pdfNewsletter, martie 2024

 

Stadiu cereri de finanțare depuse pentru Acțiunea 2.1 A - Eficiență energetică Clădiri rezidențiale - 28.03.2024

A fost publicat Stadiul cererilor de finanțare depuse pentru Acțiunea 2.1 A - Eficiență energetică Clădiri rezidențiale, la data de 28.03.2024.

 

pdfStadiu cereri de finanțare Acțiunea 2.1 A - Eficiență energetică Clădiri rezidenţiale, 28.03.2024

Stadiu cereri de finanțare depuse pentru Acțiunea 2.1 B - Eficiență energetică Clădiri publice - 28.03.2024

A fost publicat Stadiul cererilor de finanțare depuse pentru Acțiunea 2.1 B - Eficiență energetică Clădiri publice, la data de 28.03.2024.

 

pdfStadiu cereri de finanțare Acțiunea 2.1 B - Eficiență energetică Clădiri publice, 28.03.2024

Stadiu cereri de finanțare depuse pentru Acțiunea 2.2 - Eficiență energetică Consolidare clădiri publice - 28.03.2024

A fost publicat Stadiul cererilor de finanțare depuse pentru Acțiunea 2.2 - Eficiență energetică Consolidare clădiri publice, la data de 28.03.2024.

 

pdfStadiu cereri de finanțare Acțiunea 2.2 - Eficiență energetică Consolidare clădiri publice, 22.03.2024

Stadiu cereri de finanțare depuse pentru Acțiunea 4.1 - Drumuri Județene - 28.03.2024

A fost publicat Stadiul cererilor de finanțare depuse pentru Acțiunea 4.1 - Drumuri Județene,  la data de 28.03.2024.

 

pdfStadiu cereri de finanțare Acțiunea 4.1 - Drumuri Județene, 28.03.2024

Calendarul privind lansările de apeluri de proiecte pentru PRSE 2021-2027, 28 martie 2024

A fost publicat Calendarul privind lansările de apeluri de proiecte pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, actualizat la 28 martie 2024

 

pdfCalendar apeluri PR SE 2021-2027, 28 martie 2024