INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Cine suntem noi?
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, cu sediul social în Strada Anghel Saligny, Nr. 24, Brăila, jud. Brăila, este o instituţie neguvernamentală, non-profit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care acţionează în domeniul specific dezvoltării regionale, cooperând în acest sens cu agenţii similare din ţară şi străinătate, autorităţi locale, întreprinderi, centre de cercetare, universităţi, precum şi alte structuri implicate în acest domeniu.

Prelucrăm datele tale în scopuri determinate și legitime care includ:

 • Organizarea evenimentelor în scopuri de informare și conștientizare a publicului larg sau a unor categorii de public țintă definite de programe și proiecte;
 • Recrutarea noilor angajați pentru ocuparea locurilor de muncă din structura noastră organizatorică;
 • Încheierii și executării contractelor precum și în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale;
 • Îndeplinirii obligațiilor legale și realizării intereselor legitime, precum și raportării către organele abilitate ale statului.

Principiile prelucrării
Acordăm o atenție deosebită protecției datelor personale prelucrate, motiv pentru care Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est a implementat măsuri de securitate și proceduri de protecție a prelucării datelor în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi făcută cu respectarea următoarele principii:

 • Legalitate, echitate și transparență: Prelucrăm datele personale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar tu ești informat corespunzător.
 • Controlul îți aparține: În limitele legii, îţi oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi.
 • Integritatea datelor și limitarea scopului: Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale despre care vei fi informat. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.
 • Securitate: Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să îți protejăm cât mai bine datele. Cu toate acestea, reține faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est nu folosește datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri comerciale sau în scopul obținerii de beneficii financiare ca urmare a prelucrării datelor.

Cât timp stocăm datele?
Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, dar nu mai mult de 10 ani de la încetarea raportului juridic dintre părţi. La împlinirea termenului de prelucrare, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică, după caz. Reține faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

Cum partajăm datele tale cu ceilalți?
Putem partaja datele tale, respectând legea aplicabilă, cu operatori implicati în proceduri juridice contractuale, împuterniciti ai subscrisei, subîmputerniciţi aflați în raporturi contractuale, destinatari, respectiv autorităţi faţă de care avem obligativitatea de a comunica date. Vom putea, comunica datele cu caracter personal către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești şi/sau alte autorităţi ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale numai urmare a unor cereri expres formulate şi justificat de un interes legitim. Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele tale nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, vom lua masuri ca transferurile să fie legitime, având la baza unul dintre temeiurile legale prevăzute de Regulament.

Care sunt drepturile tale?
Drepturile tale, conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale
 • Dreptul de acces al persoanei vizate
 • Dreptul la rectificarea datelor inexacte sau incomplete
 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul de retragere a consimțământului
 • Dreptul la opoziţie
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
 • Dreptul de a te adresa justiției
 • Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa din Bulevardul General Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, Sector 1, Cod Poștal 010336, București, România.

Te rugăm să reții că:

 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute.
 • Dacă vrei să îți exerciți drepturile, o poți face prin transmiterea unei cereri la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Soluţionarea Notificării/solicitării cu care am fost investiţi poate îmbrăca mai multe variante, respectiv i se poate da curs integral sau poate fi soluţionată parţial, iar pentru partea nesoluţionată veţi primi un răspuns justificat, sau poate fi refuzată integral în mod justificat. Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de complexitatea cererii și analiza internă pe baza căreia oferim răspunsul, dar nu mai mult de 90 zile de la data primirii notificării/solicitării.

Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor:
Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor sunt: IT EMBASSY, adresă e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale sau ai orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.