O regiune cu localități prietenoase cu mediu și mai rezilientă la riscuri