Apel lansat: 7.1 - Asistență tehnică, 22.08.2023

Instrucțiuni privind acordarea sprijinului financiar în cadrul Priorităţii 7 Asistență tehnică, Apel PRSE/7/1/2023, Programul Regional Sud-Est 2021-2027

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, a lansat azi, 22 august 2023, Instrucțiuni privind acordarea sprijinului financiar în cadrul Priorităţii 7 - Asistență tehnică, Apel PRSE/7/1/2023.

Alocarea apelului de proiecte PRSE/7/1/2023 (FEDR+BS)  este de 10.000.000 Euro, din care 8.500.000 euro alocare FEDR și 1.500.000 euro alocare din Bugetul de stat.

Solicitantul eligibil este Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, urmatoarele actiuni fiind finanțate:

  • Asigurarea funcționării sistemului de management și control pentru implementarea și monitorizarea eficientă a PR SE 2012-2027;
  • Întărirea capacității administrative a AM, beneficiarilor și partenerilor regionali de a pregăti, implementa proiecte și a asigura pregătirea perioadei de programare 2021-2027, inclusiv prin asigurarea instruirii corespunzătoare a acestora;
  • Asigurarea evaluării programului și elaborarea de studii, analize, rapoarte, strategii relevante pentru o bună implementare a programului;
  • Asigurarea transparenței și promovării PR SE 2021-2027.

Instrucțiunile au ca obiectiv stabilirea tuturor condițiilor aferente accesării și utilizării fondurilor europene aferente asistenței tehnice disponibile prin PR SE 2021-2027 și pot fi consultate la adresa https://regiosudest.ro/ghiduri/prioritatea-de-investitie-7/apeluri-lansate

Apelul de proiecte este de tip necompetitiv cu depunere continuă a cererilor de finanțare. Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS2014/SMIS2014+.

Instrucțiuni de finanțare pentru apel Asistență tehnică - 22.08.2023