Apel în consultare publică: 6.2 Valorificarea potențialului turistic în zone non – urbane

Acțiunea 6.2 Valorificarea potențialului turistic în zone non – urbane

 

ADR SE, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului Acțiunea 6.2 Valorificarea potențialului turistic în zone non – urbane

Zona vizată de acest apel de Proiecte este Regiunea Sud Est, mai puțin arealul aferent zonei ITI Delta Dunării.

Proiectele de  de dezvoltare turistică a zonelor non-urbane vor fi identificate și definite la nivelul Stategiilor de Dezvoltare Județene prin analiza detaliată a nevoilor, maparea zonei (inclusiv detalierea serviciilor publice și infrastructurii existente) și descrierea consultării publice si implicarea comunităților locale pe parcursul procedurii de identificare/elaborare/implementare a proiectelor.

Pentru atingerea Obiectivului specific al acestei Priorități de investiție sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de intervenții:

  • Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zonele non-urbane cu potențial turistic valoros, inclusiv proiecte inovative, de diversificare a serviciilor și activităților oferite turiștilor, în scopul creșterii accesibilității obiectivelor turistice.
  • Dezvoltarea și punerea în valoare a stațiunilor turistice, balneare și balneoclimaterice din zonele non-urbane, prin dezvoltarea infrastructurii turistice specifice, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de utilitate publică aferentă.
  • Conservarea, protecția, restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, natural și istoric și dezvoltarea serviciilor aferente.

Alocarea apelului de proiecte PRSE /6.2/1.1/2023 este de 35.346.956 euro (FEDR + contribuție națională), din care 30.044.912 euro FEDR și 5.302.044 euro contribuție națională.

Categorii de solicitanți/parteneri eligibili:
  1. Unitate administrativ-teritorială definită conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare  și  a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare (unități administrativ teritoriale județene și/sau unități administrativ teritoriale comune);
  2. Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale de la punctul a);
  3. Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), astfel cum sunt definite la art. 5 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, care au în componenţă cel puţin o unitate administrativ-teritorială non-urbană;
  4. Parteneriatele dintre unitățile administrativ-teritoriale de la punctul a) și actori relevanți (instituții publice locale) din zona rurală sau Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, stabilite pe baza Acordului de Parteneriat ;
  5. Unitățile de cult sau parteneriate ale acestora cu Unități Administrativ- Teritoriale Județene și/sau Unități Administrativ- Teritoriale Comune, pentru acțiunea care vizează Conservarea, protecția, restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și istoric din zone non urbane;
  6. Parteneriate încheiate între UAT Județ/Comună, în calitate de lider de parteneriat şi asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare - exclusiv pentru derularea activităților care vizează dezvoltarea economică, integrarea/inovarea socială sau a celor de conștientizare publică privind necesitatea protejării și valorificării patrimoniului cultural.

 

Ghidul Solicitantului publicat spre consultare publică, prezintă condițiile de accesare  a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție și lista cheltuielilor eligibile și neeligibile:

zipGhid 6.2 Turism patrimoniu rural, 14.06.2023

Perioada de consultare publica este de 30 zile calendaristice de la data publicarii pe site-ul ADR SE, din 14.06.2023 si pana in data de 14.07.2023 (ora 24.00).

Vă invităm să parcurgeți cu atenție Ghidul Solicitantului și să ne transmiteți observațiile și propunerile dumneavoastră la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .