Apel în consultare publică: 5.4 - Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar

Acţiunea 5.4 - Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar

 

ADR SE, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, lanseaza in consultare publica Ghidul Solicitantului pentru Acțiunea 5.4 Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar.

Zona vizată de acest apel de Proiecte este Regiunea Sud Est, mai puțin arealul aferent zonei ITI Delta Dunării.

Tipurile de intervenții previzionate în cadrul acestei acțiuni pentru învăţământul universitar se referă la:

  • intervenții în construcția/extinderea/modernizarea/dotarea infrastructurii educaționale universitare de stat, în special prin investiții în dotarea laboratoarelor de specialitate.
  • Adaptarea infrastructurii educaționale pentru persoanele cu mobilitate redusă/dizabilități, se va face respectând legislaţia în domeniu, prin: asigurarea de rampe de acces, marcarea traseelor de acces, adaptarea spațiului de învățare pentru a facilita nu doar accesul, dar și funcționalitatea pentru persoanele cu dizabilități, asigurarea accesului, a circulației orizontale și verticale, a accesului la grupuri sanitare, la sălile de clasă etc.

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să vizeze exclusiv domeniile de activitate eligibile, nefiind eligibile proiecte care nu se încadrează în activităţile specifice propuse a fi finanţate prin  Programul Regional Sud-Est 2021-2027.

Categorii de solicitanți eligibili:

  • Instituții de învățământ superior de învățământ superior de stat acreditate, cuprinse în Anexa nr. 2  (Structura instituțiilor de domeniile și specializări de studii universitare de licență și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2022-2023) la HG 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru modificările și completările ulterioare, aflate pe teritoriul Regiunii Sud-Est.
  • Parteneriate intre institutiile de mai sus.

Alocarea financiara disponibila apelului de proiecte PRSE/5.4/1/2023 este de 20.000.000 euro (FEDR+ contribuție națională), din care 11.000.000,00 euro (FEDR)  și 9.000.000  euro contribuție națională.

Ghidul Solicitantului publicat spre consultare publică, prezintă condițiile de accesare  a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție și lista cheltuielilor eligibile și neeligibile:

zipGhid 5.4 învățământ universitar, 08.06.2023

Perioada de consultare publica este de 30 zile calendaristice de la data publicarii pe site-ul ADR SE, din 08.06.2023 si pana in data de 08.07.2023 (ora 24.00).

Vă invităm să parcurgeți cu atenție Ghidul Solicitantului și să ne transmiteți observațiile și propunerile dumneavoastră la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .