Corrigendum nr. 2 - Ghid 4.1 - Drumuri județene, 02.02.2024

Corrigendumul nr. 2 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte Cod PRSE/49/PRSE_P4/OP3/RSO3.2/PRSE_A14

Actiunea 4.1 - Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027 a emis Corrigendumul nr. 2 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte Cod PRSE/49/PRSE_P4/OP3/RSO3.2/PRSE_A14

Obiectiv Specific 3.2 - Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere

Actiunea 4.1 - Investiții destinate reabilitării și modernizării infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la  rețeaua TEN-T

Ghidul solicitantului și anexele la acesta - versiunea 3 - pot fi accesate la adresa de mai jos:

zipGhid 4.1. - Drumuri județene - Corrigendum 2, 02.02.2024