Apel lansat: 4.1 - Drumuri județene, perioadă depunere: 28 august 2023 - 28 februarie 2024

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027 a lansat azi, 28 iulie 2023, Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte pentru Prioritatea 4 - O regiune accesibilă, Acțiunea 4.1 - Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T.

Drumurile județene se modernizează prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027

Actiunea 4.1 - Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T

Alocarea financiară disponibilă este de 178.391.287 euro, din care 151.632.594 euro reprezintă contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 26.758.693 euro reprezintă contribuție națională (alcătuită din cofinanțarea de la bugetul de stat și cofinanțarea beneficiarului).

Apelul de proiecte vizează finanțarea proiectelor implementate în regiunea de dezvoltare Sud-Est, cu excepția localităților care fac parte din arealului Instrumentului Teritorial Integrat (ITI) Delta Dunării. Astfel, vor putea depune proiecte urmatorii solicitanți eligibili:

A.    Unitățile Administrativ-Teritoriale (UAT) Județ, definite conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

B.    Parteneriatelor dintre:

 • UAT Județ(e) și Municipiu(i)/ Oraș(e)/ Comună(e) și dintre mai multe UAT-uri județ, după caz.

Pentru atingerea obiectivului specific al acestei priorități de investiție sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții:

-  Modernizarea si reabilitarea drumurilor județene (pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți - cresterea siguranței rutiere, portanței etc) care asigură conectivitatea, directă sau indirecta cu reteaua TEN-T (legătura directă presupune ca drumuri judetene/trasee compuse din mai multe drumuri județene au conectivitate directă, iar cea indirectă presupune ca legătura cu rețeaua TEN-T se realizează prin intermediul unui drum național.

Activitățile care se pot realiza prin proiect sunt următoarele:

  • construirea/modernizarea/reabilitarea sensurilor giratorii, pasarelelor pietonale, a pasajelor rutiere, poduri și podețe, acces la proprietăți - aflate în domeniul public, precum și a stațiilor pentru transport public pe traseul drumului județean ;
  • construirea lucrărilor noi de artă ca parte a drumului județean, în funcție de soluțiile tehnice propuse;
  • realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru participanții la trafic /măsuri pentru creșterea siguranței rutiere precum:
   • măsuri de siguranță pasivă (atenuatori de impact si parapete de ghidare);
   • semnalizarea acustică și vizuală a sectoarelor de drum periculoase și obstacolelor prin utilizarea energiei verzi (benzi rezonatoare, limitatoare de viteză etc.);
   • construirea de pasaje denivelate;
   • construirea/amenajarea de sensuri giratorii;
  • măsuri de prevenire a incidentelor/accidentelor cauzate de fauna sălbatică (pasaje, tunele, casete betonate, canale pentru amfibieni etc.), construirea pasarelelor pietonale, acțiuni pentru siguranța rutieră pentru pietoni si bicicliști etc;
  • realizarea de investiții specifice destinate mediului și rezilienței la măsuri climatice (în special, activitățti de plantare a unor aliniamente de arbori și arbuști, în exteriorul amprizei drumului;
  • măsuri de reducere a impactului asupra ariilor protejate prin realizarea, refacerea coridoarelor ecologice în scopul asigurării conectivității laterale;
  • construirea/ modernizarea/ reabilitarea/ extinderea de pasaje/ noduri rutiere pentru a asigura conectivitatea la reteaua TEN-T; Construirea de pasaje/ noduri rutiere este eligibila doar pentru asigurarea conectivitatii directe a drumurilor judetene, la reteaua TEN-T;
  • construirea/ modernizarea stațiilor de transport public aflate pe traseul drumului județean, iar în localitățile deservite de acesta, realizarea unor activități care vizează îmbunătățirea conexiunilor modale (asigurarea unui acces facil către gările feroviare, fluviale etc.)

 

Ghidul Solicitantului prezintă condițiile de accesare a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție și lista cheltuielilor eligibile și neeligibile și poate fi consultat:

Ghid 4.1 Drumuri Judetene - 28.07.2023

Apelul de proiecte este tip necompetitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finantare.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 28 august 2023, ora 10:00 – 28 februarie 2024, ora 23:59.