Apel în consultare publică: 4.1 - Drumuri județene, 29.05.2023

Actiunea 4.1 - Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T

 

ADR Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, relansează în consultare publică Ghidul Solicitantului consolidat conform propunerilor primite în prima etapa de consultare şi conform OUG 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, pentru Actiunea 4.1 - Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T.

Apelul de proiecte se adresează solicitanţilor eligibili din regiunea de dezvoltare Sud-Est, mai puţin arealul  ITI Delta Dunării:

A.  Unitățile Administrativ-Teritoriale (UAT) Județ, definite conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

B.  Parteneriate între:

- UAT Județ(e) și Municipiu(i)/ Oraș(e)/ Comună(e);
- Două sau mai multe UAT Județ.

Pentru atingerea obiectivului specific al acestei priorități de investiție sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții:

Modernizarea si reabilitarea drumurilor județene (pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți - cresterea  siguranței rutiere, portanței etc) care asigură conectivitatea, directă (DJ/trasee compuse din mai multe DJ legate direct) sau indirectă (DJ/trasee legate de rețea prin intermediul unui DN modernizat) cu rețeaua TEN-T, inclusiv prin:

 • construirea/modernizarea/reabilitarea sensurilor giratorii, pasarelelor pietonale, a pasajelor rutiere, poduri și podețe, acces la proprietăți - aflate în domeniul public, precum și a stațiilor pentru transport public pe traseul DJ;
 • construirea lucrărilor noi de artă ca parte a DJ, în funcție de soluțiile tehnice propuse;
 • realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru participanții la trafic /măsuri pentru creșterea siguranței rutiere precum:
  • măsuri de siguranță pasivă (atenuatori de impact si parapete de ghidare);
  • semnalizarea acustică și vizuală a sectoarelor de drum periculoase și obstacolelor prin utilizarea energiei verzi (benzi rezonatoare, limitatoare de viteză etc.);
  • construirea de pasaje denivelate;
  • construirea/amenajarea de sensuri giratorii;
 • masuri de prevenire a incidentelor/accidentelor cauzate de fauna sălbatica (pasaje, tunele, casete betonate, canale pentru amfibieni etc.), construirea pasarelelor pietonale, acțiuni pentru siguranța rutiera pentru pietoni si bicicliști etc;
 • realizarea de investiții specifice destinate mediului și rezilienței la măsuri climatice (în special plantări de aliniamente de arbori și arbuști în exteriorul amprizei drumului);
 • măsuri de reducere a impactului asupra ariilor protejate prin realizarea, refacerea coridoarelor ecologice în scopul asigurării conectivității laterale;
 • construirea/ modernizarea/ reabilitarea/ extinderea de pasaje/ noduri rutiere pentru a asigura conectivitatea la reteaua TEN-T. Construirea de pasaje/ noduri rutiere este eligibila doar pentru asigurarea conectivitatii directe a drumurilor judetene la reteaua TEN-T;
 • construirea/ modernizarea stațiilor de transport public aflate pe traseul DJ, iar în localitățile deservite de DJ, măsuri privind asigurarea unui acces facil către gările feroviare, fluviale, îmbunătățind conexiunile modale.

Alocarea financiara disponibila este de 178.391.287 Euro, din care 151.632.594 Euro FEDR  și   26.758.693 Euro contribuție națională (alcătuită din cofinanțarea de la bugetul de stat și cofinanțarea beneficiarului).

 

Ghidul Solicitantului publicat spre consultare publică, prezintă condițiile de accesare  a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție și lista cheltuielilor eligibile și neeligibile:

zipGhid 4.1 Drumuri Judetene - consultare publică - 29.05.2023

 Perioada de consultare publică este de 15 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul ADR SE, din 29.05.2023 și până în data de 21.06.2023 (ora 16.00).

Vă invităm să parcurgeți cu atenție Ghidul Solicitantului și să ne transmiteți observațiile și propunerile dumneavoastră la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .