Corrigendum nr. 3 - Acțiunea 2.1.B - Eficiență Energetică - Clădiri publice, 27.02.2024

Corrigendumul nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/51/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8

Actiunea 2.1 - Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice).

Operațiunea B - Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice.

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027 a emis Corrigendumul nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/51/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8

Operațiunea B - Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric,

în scopul clarificării și corelării continutului acestora, cu urmatoarele prevederi legale:

  • Hotărârii nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
  • Ordinului ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 457/15.02.2024 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr.2.370/2023 pentru aprobarea matricei de corelare prevăzute la art.7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 - 2027.

Mentionam ca actualizarea cererilor de finantare si a anexelor acestora, ca urmare a modificarilor generate de prezentul corrigendum, vor face obiectul unor clarificari in etapele de evaluare, selectie si contractare.

Ghidul solicitantului și anexele la acesta - versiunea 4 - pot fi accesate la adresa de mai jos:

zipGhid 2.1.B Eficiența Energetică - Clădiri publice - Corrigendum 3, 27.02.2024