Corrigendum nr. 1 - Acțiunea 2.1.B - Eficiență Energetică - Clădiri publice, 23.08.2023

Corrigendumul nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/51/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8

Actiunea 2.1 - Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice).

Operațiunea B - Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice.

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027 a emis Corrigendumul nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului și anexelor aferente apelului de proiecte PRSE/51/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8

Actiunea 2.1 - Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice)

Operațiunea B - Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice,

respectiv de modificare a Anexei 6 Grila de evaluare tehnica si financiara cladire/ Grila de evaluare tehnica si financiara cerere de finantare (centralizata), Criteriul 2. Gradul de pregătire/maturitate al proiectului, după cum urmează :

”c.  Documentaţie tehnico-economică - faza DTAC + Autorizatie de construire emisa (10 puncte)”

 

Ghidul solicitantului și anexele la acesta - versiunea 2 - pot fi accesate la adresa de mai jos:

zipGhid 2.1.B Eficiența Energetică - Clădiri publice, Corrigendum 1, 23.08.2023