Apel lansat: 2.1.B - Eficiență Energetică - Clădiri publice, perioadă depunere: 28 august 2023 - 28 februarie 2024

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027 a lansat azi, 28 iulie 2023, Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte pentru Prioritatea 2 - O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri, Actiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice).

Clădiri publice, reabilitate energetic prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027

Actiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice).

Operațiunea B - Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric

Alocarea totală a apelului de proiecte este de 80.000.000 euro, din care 68.000.000 euro reprezintă contribuție din Fondul European de Dezvoltare Regională și 12.000.000 euro reprezintă contribuție națională (alcătuită din cofinanțarea de la bugetul de stat și cofinanțarea beneficiarului), din care:

 • alocarea indicativă pentru fiecare din judetele Brăila, Buzău, Constanța, Galați si Vrancea este de 15.150.595 euro (FEDR+BS), din care 12.878.005,75 euro FEDR si 2.272.589,25 euro contribuția națională;
 • alocarea indicativă pentru județul Tulcea (pentru localitățile care nu fac parte din arealul ITI Delta Dunării) este de 4.247.025 euro, din care 3.609.971,25 euro reprezintă contribuție din Fondul European de Dezvoltare Regională și 637.053,75 euro reprezintă contribuția națională.

Alocarea pentru localitățile din județul Tulcea care fac parte din arealul Instrumentului Teritorial Integrat (ITI) Delta Dunării va fi inclusă în cadrul Apelului de proiecte care vizează acest areal.

Solicitanți eligibili sunt:

 1. Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează în subordinea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, autoritățile administrative autonome; instituția prefectului (OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare);
 2. Autoritățile și instituțiile publice locale:
  • Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT comună, oraș, municipiu, județ), definite conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare;
  • Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local);
 3. Instituții de învățământ de stat (învățământul preșcolar, primar și secundar, profesional și tehnic și universitar);
 4. Consorțiile administrative înființate conform Legii 375/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 5. Asociațiile de Dezvoltare intercomunitară înființate conform prevederilor Legale;
 6. Parteneriatele între entitățile de mai sus.

 Tipurile de activități/acțiuni previzionate pentru sectorul clădirilor publice se referă la:

 • reabilitarea termică a elementelor de construcție;
 • instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile cu excepţia biomasei (ex. panouri solare, pompe de căldură);
 • sisteme de management energetic integrat al clădirilor (BMS) în vederea monitorizării și menținerii indicatorilor privind consumurile și emisiile;
 • reabilitarea şi/sau modernizarea sistemelor electrice/de iluminat (exclusiv ca investiție auxiliară lucrărilor destinate îmbunătățirii eficienței energetice a clădirii);
 • audit energetic ex-ante/post intervenție.

În ceea ce privește acțiunile auxiliare, în cadrul prezentului apel avem următoarele tipuri de activități:

 • măsuri de consolidare antiseismică/reabilitare a elementelor de construcție;
 • activități care contribuie la îmbunătățirea performanței energetice (ex. reabilitare lift, realizare lucrări de branșare/rebranșare la sistemul centralizat de producere și furnizare a energiei termice;
 • orice alte activități care contribuie la realizarea obiectivelor proiectului și/sau care includ lucrări de intervenție aferente investiției de bază (în sensul funcționalității pentru eficiența energetică, necesităților de a asigura accesibilitatea inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, sănătatea sau siguranța clădirii).

Ghidul Solicitantului prezintă condițiile de accesare a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție și lista cheltuielilor eligibile și neeligibile si poate fi consultat la:

Ghid 2.1.B Eficiența Energetică - Clădiri publice, 28.07.2023

zipGhid 2.1.B Eficiența Energetică - Clădiri publice, Corrigendum 1, 23.08.2023

Apelul de proiecte este de tip competitiv cu depunere la termen.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 28 august 2023, ora 10:00 – 28 februarie 2024, ora 23:59.