Apel lansat: 2.1.A - Eficiență Energetică - Clădiri rezidențiale, perioadă depunere: 28 august 2023 - 28 februarie 2024

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027 a lansat azi, 28 iulie 2023, Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte pentru Prioritatea 2 - O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri, Actiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice).

 Clădiri rezidentiale, cu eficiență energetică îmbunătățită prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027

Actiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice).

Operațiunea A: Sprijinirea eficienței energetice în clădiri rezidențiale.

Alocarea apelului de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023 (FEDR+CN): 31.711.767 Euro, din care 26.955.000 Euro FEDR, proiectele fiind implementate doar în localitățile din mediul urban.

Alocarea indicativă vizează localitățile urbane din județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați și Vrancea, alocarea la nivelul fiecărui județ fiind de 6.342.353,40 euro (FEDR+CN), din care 5.391.000 euro reprezintă fonduri FEDR și 951.353,40 euro reprezintă contribuția națională.

Alocarea pentru localitățile urbane din județul Tulcea va fi inclusă în cadrul Apelului de proiecte care vizează localitățile urbane din arealul Instrumentului Teritorial Integrat (ITI) Delta Dunării.

Apelul se adresează solicitanţilor eligibili din regiunea de dezvoltare Sud-Est, mai puţin arealul ITI Delta Dunării. Solicitanți eligibili sunt Unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban, în baza unui contract cu asociațiile de proprietari din cadrul regiunii de dezvoltare Sud-Est.

În vederea atingerii obiectivului specific al acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale, respectiv:

a) Îmbunătățirea eficienței energetice prin:

  • reabilitarea termică a elementelor de construcție,
  • instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile cu excepția biomasei (ex. panouri solare, pompe de căldură),
  • reabilitarea si/sau modernizarea sistemelor electrice/de iluminat,
  • audit energetic ex-ante/post intervenție.

b) Măsuri auxiliare necesare pentru implementarea investiției de bază privind îmbunătățirea eficienței energetice:

  • măsuri de consolidare/reabilitare a elementelor de constructie;
  • activităţi care contribuie la îmbunătăţirea performanţei energetice (ex. înlocuire/ modernizare lift, realizare lucrări de branşare /rebranşare a blocului/locuinţei la sistemul centralizat de producere şi furnizare a agentului termic etc);
  • orice alte activităţi care contribuie la realizarea obiectivelor proiectului şi/sau care includ lucrări de interventie aferente investiţiei de baza (în sensul funcționalității pentru eficiența energetică, necesităților de a asigura accesibilitatea inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, sănătatea sau siguranța clădirii).

Ghidul Solicitantului prezintă condițiile de accesare a fondurilor, criteriile de evaluare si selecție si lista cheltuielilor eligibile si neeligibile si poate fi consultat la:

zipGhid 2.1.A Eficiența Energetică - Clădiri rezidenţiale, 28.07.2023

zipGhid 2.1.A Eficiența Energetică - Clădiri rezidenţiale, Corrigendum 1, 23.08.2023

Apelul de proiecte este de tip competitiv cu depunere la termen.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 28 august 2023, ora 10:00 – 28 februarie 2024, ora 23:59.