Apel în consultare publică: 2.4 Dezvoltarea infrastructurii verzi în zonele urbane

Actiunea 2.4 – Susținerea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii verzi în zonele urbane, inclusiv prin valorificarea terenurilor publice neutilizate.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului Actiunea 2.4 – Susținerea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii verzi în zonele urbane, inclusiv prin valorificarea terenurilor publice neutilizate.

In cadrul acestei actiuni sunt lansate 3 apeluri de proiecte, zona vizată fiind arealul urban din Regiunea Sud Est, cu exceptia arealul aferent ITI Delta Dunarii.

 • Apelul de proiecte PRSE/2.4/1.1/2023 Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii verzi în municipii resedință de județ, alocarea fiind de 9.063.858 Euro, din care 7.704.280 Euro FEDR și 1.899.578 Euro cofinanțare natională;
 • Apelul de proiecte PRSE/2.4/1.2/2023 Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii verzi în municipii, alocarea fiind de 1.738.372 Euro, din care 1.477.616 Euro FEDR și 260.756 Euro cofinanțare natională;
 • Apelul de proiecte PRSE/2.4/1.3/2023 Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii verzi în orașe, alocarea fiind de 1.840.227 Euro, din care 1.564.193 Euro FEDR și 276.034 Euro cofinanțare natională.

Categorii de solicitanți/parteneri eligibili sunt:

 • Unități administrativ-teritoriale municipii reședință de județ/municipii/orase, dupa caz, definite conform OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ;
 • Asociațiile de Dezvoltare intercomunitară înființate conform prevederilor legale.
 • Parteneriatele între entitățile de mai sus.

Proiectele depuse in cadrul acestor apeluri trebuie să se regăsească în lista cu proiectelor incluse in cadrul SIDU/SDU, municipiile resedinta de judet avand alocari dedicate.

Apelurile de proiecte pentru orase si muncipii altele decat municipiile resedinta de judet sunt competitive, selectia proiectelor in vederea finantarii fiind in functie de punctajul obtinut. 

Acțiunea 2.4 are în vedere creșterea accesului populației la ecosisteme sănătoase prin crearea de noi spații verzi în zonele dens populate din intravilanul localităților urbane, prin:

 • crearea/ extinderea/ modernizarea de spații verzi din intravilanul localităților urbane – investiții atât asupra spațiilor verzi existente, cât și asupra unor terenuri dezafectate/abandonate/degradate care sunt propuse a fi transformate în spații verzi definite de legislația națională;
 • crearea/ extinderea/ modernizarea spațiilor verzi publice urbane cu acces nelimitat (parcuri, gradini, scuaruri publice etc);
 • plantarea de arbori și reabilitarea fondului vegetal, prin completarea și înlocuirea de arbori prin crearea de aliniamente plantate;
 • realizarea, extinderea și modernizarea de parcuri/păduri urbane/păduri-parc și a parcurilor dendrologice;
 • crearea/ extinderea zonelor verzi din cadrul grădinilor botanice;
 • lucrări verzi, acoperișuri verzi, pereți verzi, terase/balcoane cu grădini și spații verzi etc;
 • dotări specifice pentru protecția biodiversității, de ex. amenajarea unor locuri de cuibărit/căsuțe pentru păsări etc. 

În cadrul aceluiași proiect, se vor putea finanța și lucrări auxiliare care cuprind:

 • măsuri de accesibilitate ușoară și independentă pentru persoanele cu cerințe de mobilitate speciale.
 • elemente de amenajare, echipare și dotare a spațiilor verzi de tipul: alei pietonale, piste pentru bicicliști; 
 • mobilier urban:  bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete etc.;
 • facilități pentru recreere: zone special amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii, foișoare, filigorii, pergole, grupuri sanitare, spații dedicate pentru întreținerea zonei verzi etc.; 
 • realizarea unor sisteme inteligente de supraveghere video a spațiilor amenajate prin proiect, sisteme de irigații, sisteme de iluminat, instalare Wi-Fi în spațiile publice etc.

Ghidul Solicitantului publicat spre consultare publică, prezintă condițiile de accesare  a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție și lista cheltuielilor eligibile și neeligibile:

Ghid 2.2 Dezvoltarea infrastructurii verzi în zonele urbane, 16.06.2023

Perioada de consultare publica este de 30 zile calendaristice de la data publicarii pe site-ul ADR SE, din 16.06.2023 si pana in data de 16.07.2023 (ora 24.00).

Vă invităm să parcurgeți cu atenție Ghidul Solicitantului și să ne transmiteți observațiile și propunerile dumneavoastră la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .