Apel în consultare publică: 2.2 Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic

Acțiunea 2.2 Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului Acțiunea 2.2 Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic.

Aceasta actiune este strategica pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est (judetele Vrancea, Buzau, Braila, Galati, Constanta si Tulcea) , avand in vedere:

 • potenţialul seismic ridicat al teritoriului regiunii, evidenţiat de studiile de hazard seismic, județele Vrancea, Braila si Buzau fiind caracterizate macroseismic ag 0,4-0,35, conform SR 11100/1-93 „Zonarea seismică a României”;
 • fond de cladiri important vulnerabil riscului seismic. Numai printre activele din domeniu public care găzduiesc servicii publice de importanță critică (sanatate, educatie) există peste 70 de unități medicale (spitale și policlinici) și peste 800 de unități de invațământ (primar, gimnazial, universitar) aflate în clădiri supuse riscului seismic.

Zona geografică vizată de apelul de proiecte este zona urbana si non-urbană din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, cu exceptia arealul aferent ITI Delta Dunarii.

Pentru atingerea Obiectivului specific al acestei Priorități de investiție sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de intervenții

 1.  evaluarea structurală a clădirii pentru a determina nivelul său de vulnerabilitate seismică;
 2.  elaborarea documentatiei tehnice având în vedere atât consolidarea sesmică, cât și eficientizarea energetică, audit energetic ex-ante/post intervenție;
 3.  consolidare structurală, conform expertizelor tehnice şi ţinând cont de viabilitatea economică a soluțiilor propuse.

În cadrul aceluiași proiect (pentru care activitatea principală vizează consolidarea clădirilor) se vor putea finanța și lucrări auxiliare care cuprind:

 1. lucrări de creștere a eficiența energetică (în mod obligatoriu) și
 2. alte activități auxiliare care contribuie la realizarea obiectivelor proiectului și/sau care includ lucrări de intervenție aferente investiției de bază

Alocarea totală a apelului de proiecte PRSE/2.2/1/2023 (FEDR + BS) este de 96.064.106 Euro, din care 81.654.490 euro FEDR  și 14.409.616 Euro contribuție națională (alcătuită din cofinanțarea de la bugetul de stat și cofinanțarea beneficiarului).

Proiectele se vor selecta pentru finantare, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, in limita fondurilor alocate fiecarui judet.

Categorii de solicitanți/parteneri eligibili:
 1. Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează în subordinea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, autoritățile administrative autonome; instituția prefectului (OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare);
 2. Autoritățile și instituțiile publice locale
  • Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT comună, oraș, municipiu, județ), definite conform OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare;
  • Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local);
 3. Instituții de învățământ de stat (învățământul preșcolar, primar și secundar, profesional și tehnic și universitar);
 4. Consorţiile administrative înființate conform Legii 375/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 5. Asociațiile de Dezvoltare intercomunitară înființate conform prevederilor legale.
 6. Parteneriatele între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale.

Ghidul Solicitantului publicat spre consultare publică, prezintă condițiile de accesare  a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție și lista cheltuielilor eligibile și neeligibile:

zipGhid 2.2 Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic, 16.06.2023

Perioada de consultare publica este de 30 zile calendaristice de la data publicarii pe site-ul ADR SE, din 16.06.2023 si pana in data de 16.07.2023 (ora 24.00).

Vă invităm să parcurgeți cu atenție Ghidul Solicitantului și să ne transmiteți observațiile și propunerile dumneavoastră la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .