Apel în consultare publică: 2.1.B ITI - Eficiența Energetică - Clădiri publice, 15.03.2024

Apel în consultare publică: 2.1.B Eficiența Energetică Clădiri publice pentru arealul ITI Delta Dunării

ADR Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru Acțiunea 2.1 - Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice),

Operațiunea B - Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric                                                                   

Zona vizată de acest apel de Proiecte este ITI Delta Dunării.

Alocarea apelului de proiecte PRSE/2.1/B/ITI/1/2024 (FEDR + BS) este 13.823.764,36 euro, din care 11.989.999,70 Euro FEDR și 1.833.764,66 Euro Buget de Stat.

Solicitanți eligibili sunt :

 1. Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează în subordinea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, autoritățile administrative autonome; instituția prefectului (OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare);
 2. Autoritățile și instituțiile publice locale:
  • Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT comună, oraș, municipiu, județ), definite conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ[1], cu modificările și completările ulterioare;
  • Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local);
 3. Instituții de învățământ de stat (învățământul preșcolar, primar și secundar, profesional și tehnic și universitar);
 4. Consorțiile administrative înființate conform Legii 375/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 5. Asociațiile de Dezvoltare intercomunitară înființate conform prevederilor legale;
 6. Parteneriatele între entitățile de mai sus.

[1] Codul se completează cu Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum si cu alte reglementări de drept comun aplicabile în materie

Tipurile de activități/acțiuni previzionate pentru sectorul clădirilor publice se referă la:

 • reabilitarea termică a elementelor de construcție;
 • instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile cu excepţia biomasei (ex. panouri solare, pompe de căldură);
 • sisteme de management energetic integrat al clădirilor (BMS) în vederea monitorizării și menținerii indicatorilor privind consumurile și emisiile;
 • reabilitarea şi/sau modernizarea sistemelor electrice/de iluminat (exclusiv ca investiție auxiliară lucrărilor destinate îmbunătățirii eficienței energetice a clădirii; nu se consideră eligibil proiect independent care are ca obiectiv reabilitarea sistemelor electrice/de iluminat);
 • audit energetic ex-ante/post intervenție.

În ceea ce privește acțiunile auxiliare, în cadrul prezentului apel avem următoarele tipuri de activități:

 • măsuri de consolidare/reabilitare a elementelor de construcție;
 • activități care contribuie la îmbunătățirea performanței energetice (ex. reabilitare lift, realizare lucrări de branșare/rebranșare la sistemul centralizat de producere și furnizare a energiei termice;
 • orice alte activități care contribuie la realizarea obiectivelor proiectului și/sau care includ lucrări de intervenție aferente investiției de bază (în sensul funcționalității pentru eficiența energetică, necesităților de a asigura accesibilitatea inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, sănătatea sau siguranța clădirii).

Ghidul Solicitantului publicat spre consultare publică, prezintă condițiile de accesare  a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție și lista cheltuielilor eligibile etc și poate fi consultat la adresa:

zipGhid 2.1B ITI - Eficiența Energetică - Clădiri rezidențiale, 15.03.2024

Perioada de consultare publică este de 30 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul ADR SE, din 15.03.2024 și până în data de 14.04.2024 (ora 16.00).

Eventualele observații și propunerile cu privire la continutul ghidului si a anexelor acestuia se pot transmite la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..