Apel în consultare publică: 2.1.B - Eficiența Energetică - Clădiri publice, 29.05.2023

Actiunea 2.1 - Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Operațiunea B - Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric.

ADR Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, relansează în consultare publică Ghidul Solicitantului consolidat conform propunerilor primite în prima etapa de consultare și conform OUG 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, pentru Acțiunea 2.1 - Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Operațiunea B - Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric

 

Alocarea totală a apelului de proiecte PRSE/2.1/B/1/2023 (FEDR + BS) este de 80.000.000 Euro, din care 68.000.000 euro FEDR  și 12.000.000 Euro contribuție națională (alcătuită din cofinanțarea de la bugetul de stat și cofinanțarea beneficiarului[1]), din care:

 • alocarea indicativă pentru fiecare din judetele Brăila, Buzău, Constanța, Galați si Vrancea este de 15.150.595 euro (FEDR+BS), din care 12.878.005,75 euro FEDR si 2.272.589,25 euro contribuția națională (pentru județul Tulcea alocarea este inclusă în bugetul alocat ITI Delta Dunării);
 • alocarea indicativă pentru județul Tulcea (pentru localitățile care nu fac parte din arealul ITI Delta Dunării) alocarea este de 247.025 euro (FEDR+BS), din care 3.609.971,25 euro FEDR si 637.053,75 euro contribuția națională.

 [1] în cazul autorităților publice centrale – contribuția națională reprezintă cofinanțarea beneficiarului

Solicitanți eligibili sunt:

 1. Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează în subordinea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, autoritățile administrative autonome; instituția prefectului (OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare);
 2. Autoritățile și instituțiile publice locale:
  • Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT comună, oraș, municipiu, județ), definite conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ[2], cu modificările și completările ulterioare;
  • Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local);
 3. Instituții de învățământ de stat (învățământul preșcolar, primar și secundar, profesional și tehnic și universitar);
 4. Consorțiile administrative înființate conform Legii 375/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 5. Asociațiile de Dezvoltare intercomunitară înființate conform prevederilor Legale;
 6. Parteneriatele între entitățile de mai sus.

 [2] Codul se completează cu Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu alte reglementări de drept comun aplicabile în materie.

 

Tipurile de activități/acțiuni previzionate pentru sectorul clădirilor publice se referă la:

 • reabilitarea termică a elementelor de construcție;
 • instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile cu excepţia biomasei (ex. panouri solare, pompe de căldură);
 • sisteme de management energetic integrat al clădirilor (BMS) în vederea monitorizării și menținerii indicatorilor privind consumurile și emisiile;
 • reabilitarea şi/sau modernizarea sistemelor electrice/de iluminat (exclusiv ca investitie auxiliară lucrărilor destinate îmbunătățirii eficienței energetice a clădirii; nu se consideră eligibil proiect independent care are ca obiectiv reabilitarea sistemelor electrice/de iluminat);
 • audit energetic ex-ante/post intervenție.

În ceea ce privește acțiunile auxiliare, în cadrul prezentului apel avem următoarele tipuri de activități:

 • măsuri de consolidare/reabilitare a elementelor de construcție;
 • activități care contribuie la îmbunătățirea performanței energetice (ex. reabilitare lift, realizare lucrări de branșare/rebranșare la sistemul centralizat de producere și furnizare a energiei termice;
 • orice alte activități care contribuie la realizarea obiectivelor proiectului și/sau care includ lucrări de intervenție aferente investiției de bază (în sensul funcționalității pentru eficiența energetică, necesităților de a asigura accesibilitatea inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, sănătatea sau siguranța clădirii).

 

Ghidul Solicitantului publicat spre consultare publică, prezintă condițiile de accesare  a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție și lista cheltuielilor eligibile și neeligibile:

zipGhid 2.1.B Eficiența Energetică - Clădiri publice, 29.05.2023

Perioada de consultare publică este de 15 zile lucratoare de la data publicării pe site-ul ADR SE, din 29.05.2023 și până în data de 21.06.2023 (ora 16.00).

Vă invităm să parcurgeți cu atenție Ghidul Solicitantului și să ne transmiteți observațiile și propunerile dumneavoastră la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .