Apel în consultare publică: 2.1.B - Eficiența Energetică - Clădiri publice, 16.03.2023

Actiunea 2.1 - Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Operațiunea B - Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric.

ADR Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru Actiunea 2.1 - Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Operațiunea B - Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric

Alocarea totală a apelului de proiecte PRSE/2.1/B/1/2023 (FEDR + BS) este de 56.541.177 Euro, din care 48.060.000 euro FEDR  și 8.481.177 Euro contribuție natională (alcătuită din cofinanțarea de la bugetul de stat și cofinanțarea beneficiarului.

Alocarea apelului de proiecte PRSE/2.1/B/1/ITI/2023  (FEDR + BS) este de 14.105.882 Euro, din care 11.990.000 Euro FEDR  și 2.115.882 Euro contribuție natională (alcătuită din cofinanțarea de la bugetul de stat și cofinanțarea beneficiarului) – pentru localitățíle din arealul ITI Delta Dunării).

 

Solicitanți eligibili sunt:

 • APELUL PRSE/2.1/B/1/2023

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul acestui apel de proiecte pot fi:

 1. Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează în subordinea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, autoritățile administrative autonome; instituția prefectului (OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare);
 2. Autoritățile și instituțiile publice locale:
  • Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT comună, oraș, municipiu, județ), definite conform OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local);
 3. Instituții de învățământ de stat (învățământul preșcolar, primar și secundar, profesional și tehnic și universitar);
 4. Consortiile administrative înființate conform Legii 375/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 5. Asociațiile de Dezvoltare intercomunitară înființate conform prevederilor legale;
 6. Parteneriatele între entitățile de mai sus.

 

 • APELUL PRSE/2.1/B/1/ITI/2023

Având în vedere faptul că în cadrul Programului Regional Sud Est 2021 - 2027 există alocare financiară dedicată zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării, aplicanţii din această zonă pot depune proiecte ale căror locuri de implementare se găsesc pe teritoriul ITI, aşa cum acesta este precizat în SIDD - DD, numai în cadrul apelului  PRSE/2.1/B/1/ITI/2023.

Tipurile de intervenții previzionate în cadrul acestei acțiuni pentru sectorul clădirilor publice se referă la:

 •  reabilitarea termică a elementelor de construcție;
 • instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile cu excepţia biomasei (ex. panouri solare, pompe de căldură);
 • sisteme de management energetic integrat al clădirilor (BMS) în vederea monitorizării și menținerii indicatorilor privind consumurile și emisiile;
 • reabilitarea şi/sau modernizarea sistemelor electrice/de iluminat (exclusiv ca investitie auxiliară lucrărilor destinate îmbunătățirii eficienței energetice a clădirii; nu se consideră eligibil proiect independent care are ca obiectiv reabilitarea sistemelor electrice/de iluminat);
 • audit energetic ex-ante/post intervenție.

Activitățile auxiliare necesare pentru implementarea investiției de bază privind îmbunătățirea eficienței energetice vor avea o valoare eligibilă cumulată limitată la 15% din valoarea eligibilă totală a proiectului si vor viza în principal următoarele tipuri de activități indicative:

 •  măsuri de consolidare/reabilitare a elementelor de construcție;
 • activități care contribuie la îmbunătățirea performanței energetice (ex. reabilitare lift, realizare lucrări de branșare/rebranșare la sistemul centralizat de producere și furnizare a energiei termice;
 • orice alte activități care contribuie la realizarea obiectivelor proiectului și/sau care includ lucrări de intervenție aferente investiției de bază (în sensul funcționalității pentru eficiența energetică, necesităților de a asigura accesibilitatea inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, sănătatea sau siguranța clădirii).

 

Ghidului Solicitantului publicat spre consultare publică, prezintă condițiile de accesare  a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție și lista cheltuielilor eligibile și neeligibile:

zipGhid 2.1.B Eficiența Energetică - Clădiri publice, 16.03.2023

Perioada de consultare publică este de 15 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul ADR SE, din 16.03.2023 și până în data de 07.04.2023, ora 16.00.

Vă invităm să parcurgeți cu atenție Ghidul Solicitantului și să ne transmiteți observațiile și propunerile dumneavoastră la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

 

Centralizator intrebări și răspunsuri - GS - consultare publică - 05.05.2023:

pdfCentralizator observatii GS 2.1.B EE cladiri publice267.35 KB