Noutăți, Anunțuri, Comunicate

Stadiu cereri de finanțare depuse pentru Acțiunea 4.1 - Drumuri Județene - 16.01.2024

A fost publicat Stadiul cererilor de finanțare depuse pentru Acțiunea 4.1 - Drumuri Județene,  la data de 16.01.2024.

pdfStadiu cereri de finanțare Acțiunea 4.1 - Drumuri Județene,16.01.2024

Newsletter ADR Sud-Est, ianuarie 2024

A fost publicat primul Newsletter al ADR Sud-Est, aferent lunii ianuarie 2024.

Primești cele mai noi informații despre programe și finanțări!

Regiunea Sud-Est se dezvoltă cu noi!

 

pdfNewsletter, ianuarie 2024

Calendarul privind lansările de apeluri de proiecte pentru PRSE 2021-2027, 10 ianuarie 2024

A fost publicat Calendarul privind lansările de apeluri de proiecte pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, actualizat la 10 ianuarie 2024

pdfCalendar apeluri PR SE 2021-2027, 10 ianuarie 2024

Calendarul privind lansările de apeluri de proiecte pentru PRSE 2021-2027, 28 decembrie 2023

A fost publicat Calendarul privind lansările de apeluri de proiecte pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, actualizat la 28 decembrie 2023

pdfCalendar apeluri PR SE 2021-2027, 28 decembrie 2023

Apel lansat: 2.2 - Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic, perioadă depunere: 22 februarie 2024 - 21 august 2024

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027 a lansat azi, 22 decembrie 2023, apelul de proiecte pentru Prioritatea 2 - O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuriObiectivul Specific 2.4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor de dezastre şi a rezilienței, ținând seama de abordările ecosistemice, Acțiunea 2.2 - Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic.

Apel lansat: 5.1 - Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului preșcolar, perioadă depunere: 22 februarie 2024 - 21 august 2024

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027 a lansat azi, 22 decembrie 2023, Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte pentru Prioritatea 5 - O regiune educatăObiectivul Specific 4.2. - Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, Acțiunea 5.1 - Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului preșcolar.

Apel lansat: 5.4 - Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar, perioadă depunere: 22 februarie 2024 - 21 august 2024

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027 a lansat azi, 22 decembrie 2023, apelul de proiecte pentru Prioritatea 5 - O regiune educatăObiectiv Specific 4.2. - Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online (FEDR), Acțiunea 5.4 Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar.

Calendarul privind lansările de apeluri de proiecte pentru PR Sud-Est 2021-2027, decembrie 2023

A fost publicat Calendarul privind lansările de apeluri de proiecte pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, actualizat la 12 decembrie 2023

pdfCalendar apeluri PR SE 2021-2027, decembrie 2023

Calendarul privind lansările de apeluri de proiecte pentru PR Sud-Est 2021-2027, noiembrie 2023

A fost publicat Calendarul privind lansările de apeluri de proiecte pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, actualizat la 20 noiembrie 2023

pdfCalendar apeluri PR SE 2021-2027, noiembrie 2023