Noutăți, Anunțuri, Comunicate

Apel lansat: 2.1.B - Eficiență Energetică - Clădiri publice, perioadă depunere: 28 august 2023 - 28 februarie 2024

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027 a lansat azi, 28 iulie 2023, Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte pentru Prioritatea 2 - O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri, Actiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice).

Apel lansat: 4.1 - Drumuri județene, perioadă depunere: 28 august 2023 - 28 februarie 2024

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027 a lansat azi, 28 iulie 2023, Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte pentru Prioritatea 4 - O regiune accesibilă, Acțiunea 4.1 - Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T.

Centralizator observații la Ghidul Solicitantului 5.4 Invățământ Universitar

Centralizator întrebări si răspunsuri la Ghidul Solicitantului 5.4 - Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar

Apel în consultare publică: 3.1 - Mobilitate urbană, 21.07.2023

Actiunea 3.1 - Reducerea emisiilor de carbon în zona urbană prin investiții pentru dezvoltarea infrastructurii urbane curate (infrastructuri de transport, ciclism, material rulant, combustibili alternativi, culoare de mobilitate), bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Calendarul estimativ privind lansările de apeluri de proiecte pentru PR Sud-Est 2021-2027, iulie 2023

A fost publicat Calendarul orientativ privind lansările de apeluri de proiecte pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027

pdfCalendar apeluri PR SE 2021-2027, iulie 2023

A treia reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Est 2021-2027

În perioada de 20-21 iunie 2023, a fost organizată la Tulcea a treia reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Est 2021-2027, structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de  implementare a programului.

Apel în consultare publică: 2.4 Dezvoltarea infrastructurii verzi în zonele urbane

Actiunea 2.4 – Susținerea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii verzi în zonele urbane, inclusiv prin valorificarea terenurilor publice neutilizate.