Comunicate de presă

A doua reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Est 2021-2027

A doua reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Est 2021-2027

În data de 21 martie 2023, la Buzău, a fost organizată a doua reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Est 2021-2027, structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de  implementare a programului.

La această reuniune au fost prezenţi reprezentanții Comisiei Europene,  reprezentanții  Ministerului Investițiilor și al Proiectelor Europene, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerului de Finanțe, ai Autorităților de Management, autorităților publice locale, reprezentantii din partea universităţilor, partenerilor economici şi sociali, precum şi ai organizaţiilor din partea societății civile.

In cadrul acestei reuniuni au fost dezbătute următoarele:

  • criteriile de eligibilitate și selecție revizuite a proiectelor pentru urmatoarele actiuni: eficiență energetică clădiri publice și clădiri rezidențiale; realizarea de perdele forestiere de-a lungul drumurilor județene; investiții în infrastructura drumurilor județene; mobilitate urbană;
  • criteriile de eligibilitate și selecție a proiectelor, pentru urmatoarele actiuni: consolidarea clădirilor aflate în risc seismic; dezvoltarea infrastructurii verzi în zonele urbane, inclusiv prin valorificarea terenurilor publice neutilizate; dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului preșcolar (grădinițe); dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar; dezvoltarea integrată în zonele urbane prin regenerare urbană; dezvoltarea turismului, valorificarea potențialului turistic și conservarea patrimoniului în zone non-urbane; asistența tehnică;
  • Metodologia de selecție a proiectelor;
  • Metodologia privind abordarea DNSH (principiul “a nu aduce prejudicii semnificative”) și imunizarea la schimbările climatice, îndrumar pentru solicitanți în pregătirea proiectelor;
  • Strategia de Asistență tehnică.

Membrii comitetului au analizat criteriile propuse, au realizat propuneri de completare a acestora, obiectivul fiind elaborarea unor criterii care să sprijine un proces clar, obiectiv şi performant de selecție a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte.

Comitetul de monitorizare a programului se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare pentru a examina implementarea programului și progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia.

 

Împreună, susținem creșterea Regiunilor, pentru o Românie mai coezivă
și cu regiuni prospere în Europa!