Noutăți, Anunțuri, Comunicate

Anunț privind închiderea apelului dedicat microintreprinderilor

 În data de 28 iunie 2024, ora 16.00 s-a inchis apelul dedicat microintreprinderilor, lansat in cadrul Priorității 1 “O regiune competititivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”, Obiectiv Specific OS1.3. Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive (FEDR), Acțiunea 1.6 Stimularea activităților inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor.

Solicitanții eligibili sunt microîntreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, din mediu urban, cu excepția teritoriului acoperit de Instrumentul Teritorial Integrat Delta Dunării.

Au fost depuse 214 proiecte, finanțarea nerambursabilă totală solicitată fiind de 184,55 mil lei, reprezentând aproximativ 37 mil euro.